Bahasa Melayu | English

Tanggungjawab Pemilik

Seseorang yang diberikan lesen untuk mempunyai, memelihara, melindungi atau menyenggara anjing terkawal hendaklah memelihara anjing itu di bawah pengawasan yang sepatutnya pada setiap masa.

Selanjutnya

Anjing Terlarang

Anjing terlarang ertinya mana-mana anjing jenis yang disenaraikan seperti Pit Bull Terrier / Pit Bull, American Bulldog, Neapolitan Mastiff, Japanese Tosa, Akita, Dogo Argentino, Fila Braziliero

Selanjutnya

Kediaman Bertingkat

Permohonan lesen anjing untuk kediaman bertingkat hendaklah disertakan surat persetujuan daripada Joint Management Body ( JMC ) atau Management Corporation ( MC ) semasa memohon lesen.

Selanjutnya